Onze Kinderen

Onze kinderen zijn tussen de 4 en 13 jaar.

Basisgroep

Bij ons op de BSO werken wij met een team van vaste pedagogisch medewerkers en invalkrachten die een groep van maximaal 20 kinderen begeleiden. De beroepskracht-kindratio (BKR) van een leidster is bij ons dus 1 op 10. Een achterwacht is altijd bereikbaar en dient in geval van nood binnen 15 minuten op de locatie te zijn. Meer informatie over de achterwachtregeling en kind-ratio vindt u in het pedagogisch beleidsplan.

 

Onze dag 

Regelmaat (rust en reinheid zijn de andere sleutelwoorden) vinden wij zeer belangrijk voor de kinderen, daarom hebben wij een programma dat er ongeveer als volgt uitziet.

07:00 – 08:00 Het voorschool programma begint. Onze kinderen krijgen brood met allerlei verschillend beleg, vla of yoghurt met cruesli en water

08:05 – 08:30 Onze kinderen worden naar school gebracht door de pedagogisch medewerker

14:00 – 14:45 Onze kinderen komen aan op de BSO. Zij ondernemen zelf een activiteit of komen even bij

14:45 – 15:00 Kringmoment, de leidster reflecteert op de schooldag me de kinderen en neemt de planning door

15:00 – 16:00 Onze kinderen spelen zelf in de hoeken of doen mee met de georganiseerde activiteit.

16:00 – 16:30 Onze kinderen krijgen een warme maaltijd

16:30 – 17:30 Onze kinderen spelen zelf in de hoeken of doen mee met de georganiseerde activiteit

17:30 – 17:40 Onze kinderen krijgen een snack of fruit

17:40 – 18:00 Rustige activiteit, de kinderen lezen of kijken tv voor het ophalen.